23.12.08

Feck!

Tiedättehän sen teorian, että jos pelkää että lanka ei riitä niin pitää neuloa vain nopeammin? No tässä tapauksessa se ei toiminut. Icaruksen reunapitsi, kerroksia jäljellä n. 24 ja lankaa jäljellä 17 metriä. Tämä yhtälö ei toimi.

You know the theory that if you're afraid you're going to run out of yarn you just have to knit faster? Well, in this case it didn't work. Edge lace of Icarus, knitting left about 24 rows and yarn left about 17 m. No solution for this equation.

- -

"Mutta", sanoo hän, "minullahan on Fleece Artist sukkalankaa väriä Moss, minähän voin jatkaa sillä". No ei, koska värit eivät ole ollenkaan samat.


"But", she says, "I have Fleece Artist Merino Sock in Moss, I can continue with that". Well no, for the two colours are not even remotely similar.

- -

Sitten seuraa muutamia rumia sanoja joita emme toista tässä ja merkitään paikka mihin asti pitää purkaa (yksi toisto vähemmän ennen reunaa) ...

Then follows a few chosen words and then the place to rip has to be marked (one less repeat for the body)...

- -

...ja kiskotaan puikot irti. Ainakin tästä näkee hyvin minkä kokoinen huivista olisi tullut ennen purkuoperaatiota. Tämän jälkeen huivi laitettiin lepäilemään ja aloitettiin jotain muuta. Että näin täältä.


...and off come the needles. At least it was easy to see what size the scarf would have been if the ripping didn't happen. After which the scarf was left in the waiting pile and something new was started. This is what happened here this time.

2 comments:

david santos said...

Brilliant!!!!
Have a nice day!!!!

Makepeace75 said...

Woe rähmä. Onneton tuuri. Mutta tuo lanka on edelleen ihqua, ehkä se lohduttaa neuloessa. :o)